Sådan gør du

Køb & Salg af bil, MC, scooter, traktorer, campingvogn o.l.

Vores generelle handelsbetingelser


Sælger kan altid fastsætte en mindstepris for hammerslag på sit køretøj.

Vi vejleder naturligvis om markedspriserne.

Vore auktionsbetingelser er som følger:

 

§1

EFTERSYN

Hallen er åben for eftersyn 1 time før auktion.

Ikke kyndige købere/sælgere (private) anbefales på det kraftigste, at medbringe en fagmand eller kontakte auktionspersonalet – før der sælges eller bydes!

Ikke synlige fejl og mangler må påregnes og der er her tale om et kommisionssalg (hvor sælger selv har klassificeret det udbudte køretøj), hvorfor Aalborg Bilauktion ikke giver garanti på handler!

Læs dog også §§ 5 og 6 omhandlende; Klassifikation & Reklamationsret

Tilmeld dig evt. auktionskatalog HER – så kommer det direkte i din mailbox!

 

§2

REGISTRERING VED KØB

Kom i god tid hvis du vil sikre dig en god handel, så giver vi en kop kaffe!

Alle private registreres ved køber-kort, som er obligatorisk. Pris kr. 60,- inkl. moms.

Alle autoforhandlere registreres ved forhandler-kort. Pris kr. 240,- excl. moms.

Registreringen er et engangsbeløb. Du modtager et køberkort med eget foto/navn.

 

 §3

HVOR MEGET KOSTER DET DIG

Salær ved køb alle kategorier:

Køb: 10% af budsum, min. kr. 800,- & max kr. 4.000,- excl. moms. (1.000,-/5.000,-)

Det er GRATIS at få dit køretøj solgt!

Autoforhandlere kan med fordel opnå fast prisaftale på salg, afhentning og levering af alle typer køretøjer.

Indregistrering (nye nr. plader) kr. 2.500,- inkl. moms

Omregistrering kr. 700,- inkl. moms

Gebyr for afmelding kr. 160,- + moms (200,-) – sælgers udgift

 

 §4

BETALING

Som hovedregel skal der betales kontant eller via bank (kun straksoverførsel accepteres) umiddelbart efter hammerslag på auktionsdagen.

Vi modtager ikke kontantbeløb, højere end kr. 10.000,- fra registrerede forhandlere (depositum, salær m.v.)

Vi modtager ikke kontantbeløb, højere end kr. 10.000,- fra registrerede privatkøbere (depositum, salær m.v.)

Vi udbetaler ikke kontantbeløb, højere end kr. 10.000,- til registrerede forhandlere (hammerslag)

Vi udbetaler ikke kontantbeløb, højere end kr. 10.000,- til registrerede privatsælgere (hammerslag)

For private købere accepteres et depositum på minimum 10% af budsum min. kr. 6.000,-

Restbeløbet skal betales førstkommende hverdag inden kl.12.00 – ellers tilfalder depositum Aalborg Bilauktion og handlen annulleres automatisk.

Bil, nøgler og papirer udleveres først, når den fulde købssum er betalt.

Biler med nr. plader SKAL omregistreres før udlevering eller afmeldes.

Gebyr for afmelding kr. 160,- + moms (200,-), betales af sælger.

Gebyr for udeblivelse fra kataloget kr. 300,- + moms (375,-)

Tvangssalg/Absolut bortsalg skal betales på auktionsdagen og altid ved det fulde hammerslag + (vort salær + moms). Hvis der er moms på hammerslaget vil det fremgå af kataloget og blive annonceret på dagen af auktionarius.

Manglende betaling af restsummen udløser automatisk salg til næst-højestbydende, hvor oprindelig vinder af hammerslaget betaler diffenrencen af sit indbetalte depositum + et gebyr for behandlingen af  overgangen (typisk minimums salær + moms). Er det ikke muligt, formidle buddet til næst-højestbydende, returneres køretøjet til sælger, som holdes økonomisk skadesfri for køber(e)s regning.

Manglende betaling af restbeløbet på et vundet hammerslag, udløser ikke refundering af depositum. Aalborg Bilauktion forbeholder sig retten til at lade eventuelt depositum indgå i drift, administration og håndtering af en ugyldig annuleret vundet hammerslagspris.

 

 

 §5

KLASSIFIKATION

Motor, gearkasse og bagtøj/undervogn klassificeres af sælger efter disse kategorier:

 • A:  Fuld funktionsdygtig, lettere støj eller slitage accepteres.

 • B:  Delvis funktionsdygtig, kraftig støj eller slitage.

 • UK: Uklassificeret. Alle køretøjer i denne kategori er uden reklamationsret for køber.

 • UA: uden afgift
 • +MOMS: der skal betales hammerslag + moms

Klassificeringen foretages af sælger selv og altid uden ansvar for Aalborg Bilauktion.

Private sælgere kan med fordel for-syne køretøjet, før klassificering og medbringe synsrapporten ved auktionen.

Et køretøj der er dokumenteret fejlfrit eller påvist mangler i en synshal, kan på forhånd lettere prissættes!

 

 §6

REKLAMATIONSRET

Er bilen ukorrekt klassificeret, har du fuld reklamationsret indtil 1 time efter sidste hammerslag, men i egen interesse bør du altid gennemgå bilen sammen med en fagkyndig, ved eftersynet, som påbegynder en time inden auktionen.

Reklamationsretten gælder kun ved køretøjer til en hammerslagspris over kr. 10.000,-

Der er ikke reklamationsret på kategorierne: B, UK, Absolut Bortsalg og Tvangssalg

Har køber ind- eller omregistret køretøjet bortfalder reklamationsretten.

Reklamation sker ved henvendelse direkte til Aalborg Bilauktion.

 

 §7

VIGTIGT

Da et bud er juridisk bindende, anbefales det ikke-fagfolk (private købere) enten at kontakte auktionspersonalet eller anden sagkyndig bistand, såfremt der måtte være den mindste tvivl om et af de udbudte køretøjer.

Fagfolk (autoforhandlere) er altid forpligtede til at oplyse alle fejl, mangler og hæftelser ved et indleveret køretøj og vurderer ligeledes selv værdien af det ønskede katalognummer, før der bydes. Alle reklamationer og gældsposter samt afvikling af samme henvises altid og kun direkte til sælger.

 

 §8

INDREGISTRERING/NUMMERPLADER

Usynede biler sælges altid uden plader.

Ingen køretøjer må forlade auktionen med plader på, før disse er registreret til købers navn.

Omregistrering kr. 700,- inkl. moms inkl. gebyr til motorkontoret.

Indregistrering og nye nummerplader, kan købes på stedet.

 

 §9

RESTGÆLD/KØBERS SIKKERHED

For alle sælgere beregnes der et gebyr på kr. 200,- + moms til kontrol samt afvikling af eventuel restgæld i det indleverede køretøj.

Fagfolk i branchen hæfter for eventuelle gældsforpligtigelser, hvis sådanne skulle være til stede i et salg.

Aalborg Bilauktion oplyser herom, da salg af køretøjer hvor restgælden overstiger budsum minus vort salær, IKKE accepteres.

Sælger kan dog indbetale differencen fra vore samlede udgifter & restgældssummen til vores klientkonto – hvorefter gælden indfries 100%, hvorefter køretøjet udleveres gældfrit til sælger.

Ved sælger på forhånd, at køretøjet er gældsbehæftet, er denne forpligtiget til at medbringe dokumentation herfor ved indlevering af køretøjet.

Vi afvikler gerne gældsposter med fuldmagt fra sælger – spørg, da ingen kreditorer har samme fremgangsmåde.

Vi håndterer afviklingen din restgæld mod et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms.

Ingen køretøjer sælges UNDER restgældens pålydende, medmindre dette er aftalt med kreditor/panthaver.

Aftalt mindstepris ved salg, tvangssalg og salg af gældsbehæftede køretøjer, oplyses ikke for køber(e), før endeligt hammerslag er opnået. Sælger vil blive ringet op og tilbudt hammerslagsprisen, hvis ikke mindsteprisen er nået.

Alle transaktioner ved vore auktioner deponeres på vores klientkonto i Dronninglund Sparekasse. Der sker udbetaling til sælger førstkommende hverdag efter salget af klientens emne. Skulle der opstå tvivl om ejerskab, gældsbehæftede køretøjer eller lignende, ser vi os forpligtigede til at afvikle sagen for sælgers regning. Det er vigtigt at bemærke, at alle køretøjer solgt af private, skal indleveres indregistreret i eget navn eller ved fuldmagt til salget af ejer efter registreringsattesten. Autoforhandlere og lignende, hæfter for alle indgivne oplysningers fulde sandfærdige pålydende og kan i værste fald blive pålagt at fremskaffe yderligere dokumentation for et bortauktioneret køretøj, da alle salg er indleveret i kommision.

Vores klientkontonr oplyses på alle kvitteringer, fakturas og ved forespørgsel herom.

§9

PERSONDATA & SÆLGERS SIKKERHED

Vi opbevarer sælgers registreringsattest i 12 måneder fra den dato køretøj bliver omregistreret til ny ejer hos os. Denne skal efter loven være opbevaret sikkert aflåst og den er ugyldig fra og med omregistrerings tidspunktet. Sælger kan altid få oplyst hvilke data vi opbevarer på sin person ved henvendelse på: info @ autoauktionnord.dk eller telefonisk henvendelse på tlf: 96 96 80 60. Alle indskrivninger pr formular via denne hjemmeside, bliver envidere gemt til et salg er foretaget eller indtil sælger fjerner køretøjet fra vores katalog. Der registreres kun noter i kataloget til internt brug ud over formularen.

Ved tilmelding til vores nyhedsbreve opbevarer vi navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Der udsendes udelukkende relevant information i forhold til biler, lovgivning på området og nye auktioner i vores regi. Afmelding kan ske nederst i et hvilket som helst af nyhedsbrev eller ved henvendelse på info @ autoauktionnord.dk

Ved alle henvendelser skal du blot oplyse den mailadresse eller det telefonnummer du har registreret hos os, så vi kan finde dig i vores database.

Intet opbevares i papirform med samtlige af sælgers eller købers persondata, da nyhedsbreve, formularer og andre online tjenester opbevares i sikret Cloud løsning – imens papir destrueres efter lovens anvisninger ved udløbet af den lovgivningsmæssige tvungne periode.

Vores dataansvarlige er auktionarius; Johnny Nielsen


ÅBNINGSTIDER 

Mandag • 10.00 – 17.00

Tirsdag • 10.00 – 17.00

Onsdag • 10.00 – 17.00

Torsdag • 10.00 – 17.00

Fredag • 10.00 – 17.00

Indlevering af køretøjer er altid efter aftale.

Aalborg Bilauktion IVS

Virkelyst 15A • 9400 Nørresundby

CVR: 38 45 76 24

Tlf: +45 96 96 80 60

DOP/Databehandlingsrådgiver: Rodet IVS

 

Auktion starter lørdage kl 10.30 (ulige uger)

Eftersyn fra kl. 9.30

Se kalender for planlagte auktioner. 

Sådan går du på auktion!

For både køber og sælger:

 1. Indskriv dig eller tilmeld dig permanent med dit personlige bud-kort HER
 2. Gå køretøjet grundigt efter før et salg og før et køb. Gerne med en fagkyndig.
 3. Betal efter hammerslag for dit køb – sælger afregnes 1. hverdag herefter.
 4. Private kan nøjes med at ligge et depositum på hammerslag over 10.000,-, efter aftale.
 5. Autoforhandlere og mekanikere har mulighed for specielaftale.
 6. Tilmeld dig evt. vores auktionskatalog HER – og få kataloget direkte i din mailbox.

For sælger:

 1. Sørg for at dit salgsemne er beskrevet med alle de fejl du er bekendt med.
 2. HUSK at køber har reklamationsret op til en time efter auktionen.
 3. Sørg for at aflevere alle nøgler, en gyldig reg. attest og betal for gældstjek.
 4. Når hammerslag er afgjort, kan du fratrække 200,- til tjek af dit køretøj i Bilbogen (Tinglyst gæld)
 5. Vi afregner senest 3 hverdage efter hammerslag – eller så hurtigt som muligt.
 6. Nyd auktionen, hvis du er fremmødt. Måske skal du have et nyt køretøj med hjem!
 7. Skal du købe samme dag – fratrækker vi dit tilgodehavende for det solgte.
 8. Udeblivelse koster et gebyr på kr. 300,- + moms (375,-) så sørg for at indlevere rettidigt!

TIP! Private bør få salgsemner synet eller synstjekket før salg. Det øger ALTID værdien. Også selvom bilen IKKE godkendes ved synet, da fejl og mangler vil fremgå af synsrapport (dette er altid mere troværdigt end din egen vurdering)

Sælger bør aldrig indlevere et gældsbehæftet køretøj, da sælger hæfter 100% for restgæld og vil til enhver tid blive retsforfulgt ved manglende oplysninger herom.

Gebyret for mangelende oplysninger om hæftelser behandles individuelt og faktureres direkte til sælger.

For køber:

 1. Medbring altid dit byderkort.
 2. Dit budkort er personligt og du hæfter for alle afgivne bud.
 3. Er dit kort bortkommet eller stjålet, skal du straks melde det til os.
 4. Hver gang du byder skal du tilføje 10%* + moms • Eksempel; BUD = 10.000,- = 11.250,-
 5. Betal & aftal afhentning ved skranken – måske skal din nye bil omregistreres.
 6. Medbring ALTID NemID & bankoplysninger eller kontanter (max 10.000,-*) eller kreditkort (tillæg på 3% for kortbetaling)
 7. Der er for de fleste brugere – Max: kreditkort 0,- til ? (spørg din bank FØR køb)
 8. Ingen emner forlader auktionshallen, før der er betalt 100% af det aftalte beløb.
 9. Forhandlere SKAL registreres med CVR nr og kan evt. stille en bankgaranti.

 

V I G T I G T :

Vi ser i os forpligtigede, berettigede og i stand til, til enhver tid at afvise køretøjer, sælgere og købere i alle øvrige faste kunders bedste interesse. Du ved selv bedst hvor grænsen går.

Vi ses snart…

Med venlig hilsen – Aalborg Bilauktion IVS

Virkelyst 15A

9400 Nørresundby

CVR: 38 45 76 24

Tlf: 96 96 80 60 (hverdage 10-17)

auto-158795_640